Prawo i BHP

To warto wiedzieć

Standardy wyposażenia stanowiska pracy na przestrzeni lat bardzo mocno się zmieniały i nadal ewoluują. Przechodząc przez czasy liczydeł, maszyn do pisania, kończąc na komputerach i przenośnych laptopach. Jednakże w związku z tym, że spędzamy przy biurku coraz więcej czasu, prawodawcy starają się zapobiegać zagrożeniom pojawiającym się przy pracy na pierwszy rzut oka bezpiecznej. Zagrożenia te wiążą się z całą masą komplikacji.


Oczywiście, praca przy komputerze nie ma tak wielu regulacji prawnych, jak przebywanie w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Jednak tutaj również pracodawca ma obowiązki, które obligowany jest spełniać, chcąc dbać o zdrowie i życie pracowników. W przepisach dotyczących prawa pracy, możemy znaleźć precyzyjne punkty poświęcone ergonomii pracy, gdzie jeden z wiodących tematów stanowi właśnie wyposażenie stanowiska pracy w podnóżek – nie ze względu na wygodę pracownika (choć dowiedzione jest że zastosowanie podstawy pod stopy ma wymierny wpływ na poprawę komfortu pracy), ale szczególnie z uwagi na jego zdrowie.


Chcąc odnieść się do konkretnych przepisów, które stanowią o organizacji miejsca pracy, powinniśmy skierować uwagę bezpośrednio do źródła- w tym wypadku do: Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Gdzie możemy przeczytać:

 

„Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,

2) wymagania dotyczące organizacji pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…)

2) stanowisku pracy - należy przez to rozumieć przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym: (…) c. wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek,

 

§ 4. Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.”

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973)

 


Zgodnie z tym zapisem, jasno wynika że jednym z wymagań stawianych prawnie na pracodawcach jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom biurowym wespół z zasadami bhp i ergonomii pracy, gdzie jednym z nierozłącznych elementów wyposażenia stanowiska pracy jest podnóżek.


Nierozłączną częścią tego rozporządzenia jest jego Załącznik stanowiący o Minimalnych wymaganiach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe. Gdzie jeden z punktów określa wymagania, jakie powinien w myśl przepisów prawa pracy spełniać podnóżek:

„7. 1. Na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze, stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek.

7. 2. Podnóżek powinien mieć kąt pochylenia w zakresie 0°÷15°, a jego wysokość powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z cech antropometrycznych pracownika.

7. 3. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania.”

(ZAŁĄCZNIK „MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE” do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r.)

 


Zgodnie z zapisem w załączniku do rozporządzenia, pracodawca ma obowiązek na życzenie pracownika, wyposażyć jego miejsce pracy w podnóżek, który spełnia minimalne wymagania – kąt pochylenia min. w zakresie 0°÷15°, o odpowiedniej wysokości, z zapewnieniem antypoślizgowej powierzchni podnóżka i gumowymi nóżkami zapobiegającymi przesuwaniu się go po podłodze podczas użytkowania.


Obecnie podnóżki dostępne w ofertach wielu producentów posiadają dodatkowe funkcje wpływające na poprawę komfortu pracy, takie jak płynna regulacja kąta pochylenia, ustawianie wysokości podstawy podnóżka, czy też powierzchnie masujące- są to na pewno istotne właściwości, które pozwalają połączyć wymogi prawne stanowiące o bezpieczeństwie pracy, z wygodą i komfortem – ot połączenie przyjemnego z pożyteczny.

Nasze działania zostały wyróżnione prestiżowym odznaczeniem e-Gazele Biznesu 2019.

 

Największy wybór podnóżków biurowych w sieci. Kilkadziesiąt modeli znanych producentów.

 

Zapewniamy Państwu wygodne, szybkie i bezpieczne kanały płatności online oraz odroczony termin płatności dla firm i instytucji.

Darmowa dostawa przy zamówieniu już od 250 zł brutto.